(24.10.2014)

Suomessa on viime vuosina puhuttu kovasti koulukiusaamisesta, sen ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. ”Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua” (Lähde: kivakoulu.fi). Riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista, vaan kuuluvat normaaliin ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Kiusoittelu ja raju leikkikään ei ole kiusaamista, mutta mikäli se loukkaa toista, on seurauksena sovittelu ja anteeksipyyntö.

Tapahtuuko Suomi-koulussa koulukiusaamista? Tutkimusten mukaan systemaattisesti kiusatuksi joutuu 10–20 % alakoulun ja 5–10 % yläkoulun oppilaista, joten varmasti koulussammekin sitä jonkin verran tapahtuu, vaikka oppilaat eivät tapaakaan kuin kerran viikossa. Mitään räikeitä tapauksia ei ole esiintynyt, mutta kanta on kuitenkin selvä: koulukiusaamista ei Suomi-koulussa suvaita.

Mitä tehdään, mikäli lapsi tulee kertomaan, että häntä kiusataan? Ensin on selvitettävä, onko kysymyksessä systemaattinen kiusaaminen, satunnaisempi konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Suomi-koulun vastuuopettaja sekä ryhmä-opettaja keskustelevat kaikkien osapuolten kanssa ja pitävät vanhemmat tietoisena tilanteesta. Kiusaamisesta keskustellaan myös lasten kanssa ryhmässä. Varsinkin nuoremmat lapset eivät välttämättä ymmärrä tekojensa seurausta, joten tärkeää on jutella, mikä aiheuttaa pahaa mieltä ja miksi.

Mikäli kiusausta esiintyy, haluamme puuttua siihen koulun puolesta mahdollisimman aikaisessa vaiheesa. Tämän takia haluammekin, että vanhemmat ottavat opettajaan heti yhteyttä, mikäli kuulevat lapseltaan, että ryhmässä ei ole kaikki hyvin. Yhdessä löydämme ratkaisun tilanteeseen.

Lisää tietoa koulukiusaamisesta:
Kivakoulu
Mannerheimin Lastensuojeluliitto